Ротари клуб Бургас, заедно с другите клубове в Бургас и Поморие поздрави журналистката Диана Саватева

Членове на Ротари Клуб Бургас гостуваха на редовна седмична среща на Ротари Клуб Пиргос на 17.юли.2008 г в х-л Мираж.

Поводът за гостуването беше промоцията на първата книга на Диана Саватева - “Памет за щастие".

Диана Саватева е отговорен редактор на в-к "24 часа МОРе". В книгата са подбрани предимно стихове, писани през годините от 1990 до 2000.

След представяне на творчеството на Диана от редактора на книгата, Венда Райкова, приятелите от Ротари Клуб Пиргос представиха емоционален рецитал с "тайно" подбрани стихове.

Художник на илюстрациите е Светлан Кирилов.