Ротари клуб Несебър, спонсориран от Ротари Клуб Бургас, ще съдейства на Община Несебър за реализация на обществени проекти
Спонсор клуб на Ротари Клуб Несебър е Ротари Клуб Бургас. Ротари Клуб Несебър е чартиран на 20.4.2001.Дистрикт Гуверньорът на България за 2009 - 2010 ротарианска година Пламен Минев, при редовното си годишно посещение на Ротари клубовете в България, се срещна и с кмета на Несебър Николай Димитров. Обсъдени бяха възможностите за съвместна работа по значими проекти в сферата на образованието, здравеопазването и съхранението на паметниците на културата. Дистрикт Гуверньор Пламен Минев разказа за историята и структурата на Ротари Интърнешънъл. Сред приоритетните области, по които ще се търсят взаимни контакти, е образованието. Бе обсъдена идеята успешни ротарианци да представят своя опит под формата на лекции пред местната младежка аудитория. „По този начин младите хора ще се ориентират по-добре в обществената и бизнес среда, посредством директни контакти с уважаваните личности в своя град”, мотивира се гостът. Друго общо поле на работа е здравеопазването, където ще се търсят възможности за сътрудничество в ползва на обществените интереси.  Основно бе обсъдена първостепенната за община Несебър тема за опазването на паметниците на културата. Страните се съгласиха, че в това направление има много възможности за съвместни дейности. Кметът подробно запозна събеседниците с възпитателната патриотична инициатива „Аз живея в Несебър”, чиято основна задача е да даде на младото поколение усещане за гордост и достойнство, че живее на такова уникално място, пропито с духовност, богата история и култура. Проектът цели и да възпита съзнание на отговорност към опазване ценностите на Несебър. Тази нова стратегия на Общината бе оценена изключително високо от ЮНЕСКО. Николай Димитров подчерта, че се прави всичко възможно градът, включен в списъците на цивилизационните паметници, да бъде запазен за бъдещите поколения. Един от добрите примерите в това отношение е старата църква „Св. Стефан”, която през май месец беше изцяло реставрирана с помощта на фондация „Левентис” и въведена отново в инагурация на храм, след векове.  Гостите от ръководството на „Ротари Клуб” изказаха адмирациите си от въведената практика на Общината да подпомага развитието на даровити деца. Наскоро в Несебър беше прието да се отпуска обществена стипендия, в размер на 12 хиляди лева, за млади таланти. Финансовата помощ ще се дава всяка година на един завършващ отличен и изявен ученик-средношколец от двете училища на територията на общината. Тази година стипендията получи Симона Велкова, показала висок успех и отлично представяне на песенни конкурси и фестивали. „Имаме деца, които са изключително изявени и могат да постигнат много, а финансовата помощ понякога е решаваща”, е идеята, която мотивира общината. Президентът на Ротари клуб - Несебър Нася Игнатова, разказа за техния фонд „Даровити деца”, което отваря възможности за взаимодействие в това хуманно дело..