Шотландско - български бала на Приятелството
На 14 Октомври 2006 г. В София, в Парк хотел Москва. Уникално събитие с много музика и танци и гайдари от Шотландия и България.