Семинар на Фондация Ротари

Семинарът на Фондация Ротари ще се проведе в Свищов, клуб домакин - РК Свищов, отг. АДГ Емил Коцев. Организатор на семинара ПДГ Калчо Хинов - председател на комитета за Фондацията на Ротари в Д 2482. 

Възможностите на Фондация Ротари  и това, което българските Ротари клубове са получили от нея, като подкрепа за техните програми са добре известни.

Rotary Internetional и Фондация Ротари подкрепят изпълнението на Глобалната Програма Полио.