Номиниране на кандидат на РК Бургас за ДГ 2012-2013 година

На редовна седмична среща на РК Бургас на 25.януари.2010 г , с предварително обявена точка от дневния ред Номиниране на кандидат на РК Бургас за ДГ 2012-2013 година, с пълно болшинство на присъстващите на срещата членове на РК Бургас беше гласувано и прието следното решение:
РК Бургас номинира за ДГ 2012-2013 година арх Петко Йовчев.

Информация за дейност и позиции в Ротари Интернешънъл на Арх Петко Йовчев
Класификация – Архитектура-градоустройство
1. Приет за член на РК – Бургас       04.1994 г.
2. Секретар на РК – Бургас         1996 / 1997 г.
3. Член на борда като Президент – елект      1997 / 1998 г.
4. Президент на РК – Бургас    1998 / 1999 г.
5. Член на борда като Паст - президент         1999 / 2000 г.
6. Асистент Дистрикт Говерньор (назначен) Д-2480   2001 / 2004 г.  за зона VII
7.Член на Лидершип комитета на Ротари България     2004 / 2010 г.
8. Председател на комитета по професионална дейност към Дистрикт 2482   2007 / 2010 г.

Допълнителна информация за арх Петко Йовчев.