Ротаракт клуб Бургас - 9 години от учредяването
На светлата дата 3 март 2010 г се навършиха 9 години от учредяване на ротаракт клуб Бургас. Заедно с младите приятели бяха членове на спонсор клуба - Ротари клуб Бургас, членове на ротараакт клуб Пиргос и Приморие, Ротаракт клуб Балкан.

Ротаракт клуб Бургас е с голям актив в разработване на проекти, свързани с грижа за младите хора в неравностойно положение, екология, съхраняване историята и традициите.

На срещата присъстваха и трима от учредителите на клуба - Иван Данев, Румен Желев и Стефан Цинцарски.

Празникът беше съчетан и с отбелязване на седмицата на Ротартакт.