Посещение на ДГ Пламен Минев в Рораи клуб Царево
На 18.Октомври,2009 г ДГ Пламен Минев посети Ротари Клуб Царево, придружен от Дистрикт гуверньор елект Красимир Ганчев, член на РК Бургас, ПДГ д-р Любо Атанасов и Асистент дистрикт гуверньор Веселин Димитров, РК Бургас Приморие.
Ротари клуб Царево е чартиран през 2006 г, със спонсор клуб - Ротари Клуб Бургас.
Представени бяха изпълнени и предстоящи проекти на клуба, програма за разширяване.
В Ротари Клуб Царево членуват хора от бизнеса, политиката и университетски преподаватели.
От страна на Ротари Клуб Бургас участваха президент 2009-2010 Александър Александров и президент елект Стефко Русев.