Световна седмица на ИНТЕРАКТ 2-8 Ноември 2009. Ротарианци от цял свят отбелязват седмицата с проекти
Интеракт е клуб за служене, спонсориран от Ротари, предназначен за млади хора. Състоящ се от членове с възрастова граница между 14-18 години или ученици, Интеракт дава възможност на млади хора да вземат участие в забавни, но значими проекти за служене. Интеракт клубовете представят поне два проекта за една година, като единия служи на обществото, а другия се отнася до международното разбирателство. По този начин, Интеракторите развиват своите лидерски способности и инициатива, докато създават нови приятели.
Интеракт клуб Бургас е първият Интеракт клуб в България.

Първият Интеракт клуб е чартиран през 1962 година.
Думата Интеракт означава международно действие и днес повече от 150 000 млади хора в около 100 страни принадлежат на 6 500 клуба, превръщайки Интеракт в истински международен феномен. Навсякъде по света, младите хора разпространяват приятелството и международното разбирателство псредством широк спектър от Интеракт дейности за служене.