Ротари Клуб Поморие
Клуб 58209
Дистрикт 2482 България
Седмични срещи: понеделник

Май - септември от 19.30 часа,
Октомври - април от 18.30 часа,
в хотел "Зевс", ул. "Г.С.Раковски" 9, тел. +359 596 / 22770