ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА
От 2002 г. Ротари Клуб Бургас включи в програмата си подпомагането на:
- Дом за деца в с. Бата. Средно професионално училище за деца с леки умствени и физически увреждания. В него от VII до XI клас учат около 100 деца.
- Дом за деца "Щурче" в гр. Средец,  - за около 60 деца на възраст от 3 до 7 години.
- Дом "Надежда" в Бургас. Дом за до 14 младежа и девойки без родители, завършили средно образование. Със съдействието на Кристин Дагуел, Ротари Клуб Хъл, Англия от 2003 г. започва да се реализира проект "Дневен интеграционен център за младежи в неравностойно социално положение" към Дом "Надежда". Средствата за изграждане на Центъра в размер на 11 000 евро са дарени от Кристин Дагуел. Реализирането на проекта се подкрепя от Община Бургас. Центърът ще носи името на покойния Майк Дагуел, приятел на Ротари Клуб Бургас и дарител за социалните домове в региона.