АНТИ ДРОГА
От месец октомври 2001 г. стартирахме отново програмата АНТИ ДРОГА в училищата в гр. Бургас. Програмата води началото си от 1996 г. и е насочена към информиране и предпазване на децата от употреба на наркотици.Усилията ни са насочени и към осъществяване на контакти с Ротари Клубове от други страни, които да ни помогнат да разширим дейностите  си, да създадем и осъществим цялостен проект в тази област.