ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ - БУРГАС
Invitation to partnership

Подпомагане на деца и младежи, които живеят там, както и такива без семейства, които са напуснали домовете за сираци и имат нужда от помощ.
Обновяване и реконструкция на Дом за деца и юноши - Бургас.

Описание на проект
Обект: Реконструкция, преустройство и преоборудване на Дом за деца и юноши “Александър Георгиев - Коджакафалията” – Бургас
1. История на обекта
Сградата е построена през 1932 г. като дарение за сираците от Бургас.
До този момент не е извършвана основна реконструкция на сградата.
През 1996 г. Ротари Клуб Бургас започва инициатива за възстановяване физическото състояние на Дома и подобряване условията на живот на над 110 деца.
2. Етапи за реализиране на проекта:
1. Етап – изцяло ново проектиране (дарение от Ротари Клуб Бургас). Срок: септември 2000 – февруари 2001
2. Етап – Реконструкция на цялостната инфраструктура на сградата – електрическа, В и К и отоплителна инсталации, съгласно новия проект. Срок: 4 месеца.
3. Преустройство на втори и трети етаж от съществуващата сграда за подобряване условията за живот на децата. срок: 4 месеца.
4. Изграждане на анимационна зала за спорт, отдих, свободни занимания и тържества над съществуващия хранителен блок. Срок: 6 месеца.
3. Техническо описание на етапите
1. Етап – Изработване на пълен работен проект по всички части:
- Архитектура
- Конструкции
- Електро инсталации
- Водопроводни инсталации
- Канализация
- Отопление
- Обзавеждане
- Одобряване от градските и държавни органи.
Цена: около 25 000 $ (дарение)
2. Етап – Подмяна на всички инсталации от инфраструктурата на сградата и прокарване на нови, съобразени с новия проект.
- Състоянието след 70 години експлоатация не дава възможност за използването им в бъдеще.
- Свързване на новите инсталации със захранващите градски системи.
- Подготовка за трети етап на строителство и възстановяване на обитаването до неговото провеждане.
Цена: около 50 000 $
3. Етап – Създаване на нови спални помещения за 4-8 деца чрез преустройство на сегашните големи спални (за 20-25 деца).
- Създаване на самостоятелни санитарни възли (баня + WC) за всеки две спални помещения (сега има общи баня и WC за етажа).
- Преграждането ще се извърши с леки материали (YTONG, KNAUFF и др.) за да се избегне подсилване на конструкцията на сградата.
- Реконструкцията обхваща втори и трети етаж на съществуващата сграда.
Цена: около 55 000 $
4. Етап – Четвъртият етап обхваща изграждане на многофункционална зала за свободни занимания на децата, спорт и тържества (особено необходима през зимния сезон).
- Проектът предвижда тя да бъде реализирана като втори етаж над съществуващия хранителен блок.
- Този етап представлява отделен обект и като реализация не е свързан с останалите етапи.
Цена: около 90 000 $
Важен елемент от етапната реализация е да се знае, че реконструкциите и преустройството могат да се извършват единствено през летния сезон по време на ваканцията на децата.

Предложение за срокове на реализация на етапите:
1. Етап: Проектиране Септември 2000 – Февруари 2001
2. Етап: Реконструкция инфраструктура юни 2001 – октомври 2001
3. Етап: Реконструкция II и III етаж юни 2002 – октомври 2002
4. Етап: Анимациона зала юни 2003 – декември 2003

Забележка: Посочените цифри са на база експертна оценка за съответния вид работа преди завършване на проекта.