Популяризиране дейността на Младежки Червен Кръст гр. Бургас, чрез създаване на виртуална платформа
Проект: виртуална платформа за работа на на Младежки Червен Кръст гр. Бургас
Начало: април 2010 г
Край: неограничен
Статус: приключен - м юни 2010 г

Постановка на задачата
Да се проектира, изработи, поддържа и популяризира виртуална платформа за работа на Младежки Червен Кръст – гр. Бургас, който да представя клуба, членовете, дейността и да придобие популярност в интернет.
Към сайта да се създадат електронни пощи на членовете, мейлинг списъци
Проектът да е модулен и допуска разширяване.
Текущо съществуващи модули:
- новини  (неограниен брой, с архиви)
- информационни страници (неограниен брой, с архиви)
- галерии с подкатегории (неограничен брой категории, неограничен брой на изображения във всяка галерия): обща информация, проекти, история, други
- проекти
- инициативи
- доброволци
- архив на newsletter-a
- модул за upload и визуализиране на клипове от youtube
Оптимизиране и промотиране на сайта в Интернет.


Източник на средства: лични средства, 50% ротари клуб Бургас, 50% ротаракт клуб Бургас

Финанси

No    дейност    Брой    Ед.цена    Сума
1    хостинг    1 г (2010-2011)    50$
2    Проектиране, Дизайн, Програмиране    Еднократно    600  $ 
3    Популяризине   
4    Поддръжка   

http://www.redcross-burgas.com/