Учредители, 1937 година

Управителният съвет на първия Ротари Клуб в Бургас:
Президент: Матей Хаджипетров,
Вицепрезидент: Атанас Младенов,
Секретар: Цветко Стоянов,
Церемониалмайстор: Веселин Пренеров,
Ковчежник: Генчо Генчев.

При учредяването си клубът се състои от 28 члена.
Атанас Младенов -  Банково дело, директор на “Банка Комерсиале Италиана”
Атанас Сиреков -  Машинно инженерство
Велико Стефанов -  Търговия с химически продукти
Веселин Пренеров -  Ел. Оборудване и части
Генчо Генчев -  Търговия с метали и стомана, съсобственик на “Братя Генчеви & Co”
Давид Хасон -  Памучни стоки
Димитър Гиков -  Производство на олио, директор на “Черноморска маслена фабрика” АД
Димитър Костов -  Митническо агентиране, директор на “Компас” АД
Д-р Дянко Пръвчев -  Фермерство
Д-р Ефтим Кобарелов  - Медицина - гинекология
Иван Ранков - Строително инженерство
Илия Зурков - Фармация – разпространение, съсобственик на “Илия Зурков и син”
Илия Тодоров -  Адвокатура – общо право
Исак Йомтов - Търговия – зърнени храни
Д-р Коста Николов -  Търговски камари, Генерален секретар на Търговско Индустриална Камара
Кочо Бези -  Корабно агентиране, директор и съсобственик на “Г. Бези и синове” АД
Любомир Зурков -  Фармация – продажби, съсобственик на “Илия Зурков и син”
Матей Хаджипетров -  Производство на брашно, директор и съсобственик на “Големи Български Мелници”
Моис Басан -  Търговско агентиране
Панайот Георгиев -  Консулска служба, вицеконсул на Латвия
Панайот Данчев -  Рекламни услуги
Петър Диманов -  Ж. П. Транспорт, директор на “Братя Диманови” АД
Ранко Бончев -  Производство на пирони, директор на “Верига” АД
Д-р Стефан Камбосев -  Медицина – хирургия
Стефан Минков -  Бакалски стоки
Стоян Гугучков -  Архитектура
Д-р Стоян Петров -  Медицина – вътрешни болести
Цветко Стоянов -  Застрахователно дело, директор на “Витоша” АД

През 1942 г. дейността на Ротари Клубовете в България е официално спряна.
Наследници на трима от учредителите са членове на възстановения клуб: Атанас Сиреков, Веселин Пренеров и Мария Хаджипетрова.